Met het Boom leerlingvolgsysteem (Boom LVS) volg je je leerlingen op taal en rekenen. Het Boom LVS bestaat uit volgtoetsen voor de kernvaardigheden rekenen-wiskunde, begrijpend lezen en spelling, en de technische vaardigheden hoofdrekenen en technisch lezen. Het Boom LVS is methode-onafhankelijk en continu genormeerd: je kunt dus toetsen wanneer je wilt én rekenen op een betrouwbare score. De toetsen hebben een korte afnametijd en zorgen ervoor dat kinderen gemotiveerd zijn om te laten zien wat ze kunnen. 

Enkele voordelen op een rij:

  • Continu genormeerd, dus zelf bepalen wanneer je toetst
  • Af te nemen binnen één lesuur
  • Weinig talige sommen bij rekenen-wiskunde, korte teksten bij begrijpend lezen
  • Inclusief diagnostische analyses voor de kernvaardigheden
  • Volgen op referentieniveaus 1F en 2F/1S vanaf groep 6
  • Methode-onafhankelijk en te combineren met elke eindtoets