Lilian Weenk, schoolleider Basisschool 't Prisma, Doetinchem

't Prisma werkt nu 7 jaar volgens een eigen onderwijsconcept. In het ontwerpproces van dit concept heeft de school de visie op toetsen meteen meegenomen. 'Wij willen heel graag dat onze kinderen getoetst worden op het moment dat ze eraan toe zijn. Dat kunnen we met het Boom LVS doen', zegt Lilian Weenk, schoolleider van 't Prisma. 

Laten zien wat past en wat kan

‘Wij proberen kinderen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. We doen dat als leerkrachtenteam samen. Als je hier binnenkomt als leerling, stellen we een ambitie vast, en daar richten we het aanbod dan al vanaf groep 1 op in.’ De school toetst alle leerlingen één keer per jaar, en alleen voor kinderen die het echt nodig hebben, wordt er een tweede keer getoetst. Volgens Lilian toetst het Boom LVS de mogelijkheden van leerlingen in plaats van de onmogelijkheden. ‘Met het Boom LVS zien we dat kinderen het kunnen en dat het past bij hun niveau.’

Inspiratie opdoen bij andere scholen

‘Toen we op het Boom LVS wilden overstappen, hebben we goed gekeken hoe het werkt en wat de ervaringen waren bij andere scholen. De medewerkers van Boom hebben ons laten zien hoe je de toetsen kunt inzetten. Hun advies is heel behulpzaam geweest. Wij gebruiken ook het administratiesysteem ParnasSys voor het verwerken van de testresultaten van het Boom LVS. In het Boom testcentrum kijken we met name voor specifieke leerlingen naar de rapportages. Fijn dat er nu een automatische koppeling is.’

Krachtig instrument

De rapportages achter de toetsen zijn voor Lilian een krachtig instrument. ‘Met de rapportages krijgen we veel inzicht in waar de leerling op uitvalt. Al onze leerkrachten moeten de handleidingen van de toetsen uit hun hoofd kennen. We zien dat als onze leerkrachten weten wat er getoetst wordt, ze ook de toetsen veel zinvoller in kunnen zetten. Ook leerlingen met dyslexie kunnen heel goed met de toetsen van het Boom LVS overweg, ook met de toetsen voor begrijpend lezen. Wij laten de dyslectische kinderen deze toets hardop aan zichzelf voorlezen, waardoor we eigenlijk nog meer informatie krijgen over de leesvaardigheid en wat er wel en niet goed gaat.’

Stel doelen samen met de leerlingen

Lilian vindt het belangrijk dat scholen nadenken over de visie op toetsen. ‘Er komt steeds meer keuze voor scholen, en ik zie dat scholen vaak vergeten goed na te denken over wat ze willen met een toets en wat past bij de leerkrachten. Met een toets willen we achterhalen wat leerlingen kunnen. Wij vertellen de leerlingen dat we kijken naar wat ze goed hebben gedaan. Ook bespreken we wat ze hebben geleerd ten opzichte van het vorige toetsmoment. Zo stellen de leerkrachten samen met de leerlingen nieuwe doelen op om aan de ambitie van de kinderen te werken. Zo dagen we de leerlingen uit om het maximale uit zichzelf te halen.’

Dat het Boom LVS de mogelijkheden van een kind toetst, is voor Lilian en haar collega’s het belangrijkste argument om het Boom LVS te gebruiken.