Elke basisschool in Nederland is verplicht de ontwikkeling van zijn leerlingen te volgen met een goedgekeurd leerlingvolgsysteem. Scholen zijn vrij om te bepalen welk leerlingvolgsysteem ze gebruiken. 

Kies voor het Boom LVS als je:

  • Een genormeerd leerlingvolgsysteem wilt voor rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, spelling, hoofdrekenen en technisch lezen
  • Een door de Expertgroep Toetsen PO en COTAN goedgekeurd leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 wilt 
  • Altijd zelf het toetsmoment wilt kiezen 
  • Opbrengstgericht wilt werken met verdiepende digitale rapportages op leerling- en groepsniveau
  • Je administratieve last zo laag mogelijk wilt houden. Er is een koppeling met ParnasSys, FocusPO en Esis. Je hoeft de gegevens dus maar op één plek in te voeren.