Louisa ter Beek, IB'er CBS De Grondtoon, Bunschoten-Spakenburg

CBS De Grondtoon stapte in 2017 over van klassikaal onderwijs naar een nieuw onderwijs-concept dat uitgaat van ‘gepersonaliseerd onderwijs’. Dat zorgde voor een transitie van leerkracht naar vakspecialist voor bijvoorbeeld rekenen of spelling. Ook is de school gaan werken met doelen in plaats van met methodes. Louisa ter Beek was als IB’er nauw betrokken bij deze transitie. Ze geeft aan dat deze verandering best wat voeten in aarde heeft gehad: ‘We hebben als team de verandering doorgemaakt en hebben ook het bestuur en de ouders daarbij betrokken. Uitleggen wat je doet en waarom je het doet, is belangrijk.’

Ik mis iets ...

De keuze voor een nieuw onderwijsconcept betekende ook dat het toetsen en volgen van leerlingen op de schop moest. ‘Het LVS dat we gebruikten, gaf veel administratieve werkdruk, sloot niet goed aan bij persoonlijke leerlijnen, en van collega’s hoorde ik vaak dat ze zo weinig met de resultaten konden in hun onderwijspraktijk: “Hartstikke fijn dat ik weet dat mijn leerling niveau III scoort, maar ik mis iets en ik kan er mijn onderwijs niet goed op afstemmen …” Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een nieuw toets- en volgsysteem. Dat leerlingvolgsysteem moest kindvriendelijk, persoonlijk en genormeerd zijn. Toen zijn we uitgekomen bij het Boom LVS.’

Hand in hand met onderwijsconcept

Louisa geeft aan dat ze zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan in de overgang naar het Boom LVS. In overleg met het hoofd Kwaliteit en onderwijs binnen de vereniging is besloten om over te gaan. ‘De adviseur van Boom heeft ons geholpen om alles uit te proberen. Zo zijn we gestart met een pilot. De uitkomsten van de pilot waren heel positief. Ik heb als IB’er de toetsresultaten online verwerkt om erachter te komen hoe dat in zijn werk gaat en of het makkelijk is. Het Boom testcentrum is heel gebruiksvriendelijk. De groepsanalyses en de individuele analyses zijn in het MT besproken. De resultaten waren vergelijkbaar met de resultaten van het LVS dat we gebruikten, terwijl de toetsvragen zelf veel beter aansluiten bij de kinderen. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat het Boom LVS analyses geeft op groeps- en leerlingniveau én op de domeinen, zodat je je onderwijs er heel goed op kunt afstemmen.’