Elke basisschool in Nederland is verplicht de ontwikkeling van zijn leerlingen te volgen met een goedgekeurd leerlingvolgsysteem. Scholen zijn vrij om te bepalen welk leerlingvolgsysteem ze gebruiken. 

Veel scholen kiezen voor het Boom LVS omdat ze:

  • Een genormeerd leerlingvolgsysteem willen voor rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, spelling, hoofdrekenen en technisch lezen
  • Een door de Expertgroep Toetsen PO en COTAN goedgekeurd leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 willen
  • Altijd zelf het toetsmoment willen kiezen 
  • Opbrengstgericht willen werken met verdiepende digitale rapportages op leerling- en groepsniveau
  • Hun administratieve last zo laag mogelijk wilt houden. Er is een koppeling met ParnasSys, FocusPO en Esis. Je hoeft de gegevens dus maar op één plek in te voeren.